ISPS-sikring

ISPS-havnesikring

Siktek leverer gjerder, blokker, bommer, porter og annen inngjerding til ISPS-havner og kaiområder. Her stilles det høye krav til sikkerhet og våre løsninger er i henhold til Kystverkets standarder. Vi kan vise til en rekke leverte løsninger og tilpasser leveransen til deres ønsker.

ISPS-sikring

Ta kontakt med oss dersom du skal etablere ISPS-sikring for råd til valg av løsning. Med mange års erfaring kan vi veilede deg gjennom mulighetene for å finne perimetersikring og øvrige sikkerhetsløsninger som er egnet til din lokasjon og risikonivået. Planlegging og montering utføres av oss i henhold til ISPS-krav. Skal du oppgradere, bygge ut, trenger vedlikehold eller reparasjon av eksisterende løsninger er vi klare for jobben. Etter leveranse tilbyr vi kundene våre serviceavtaler som sikrer at utstyret fungerer som det skal.

ISPS-porter                                    

 • Manuelle og motoriserte
 • Enkle og doble
 • Tilpassede åpnesignal
 • Adgangskontroll

 ISPS-gjerder 

 • Stasjonære gjerder
 • Flyttbare/ mobile gjerder

ISPS-blokker

 • Gjerder monteres på havneblokker
 • Kan enkelt flyttes og gjenbrukes et sted det trengs
 • Kan plasseres i buer

Hva er ISPS

ISPS-havner eller -områder er omfattet av det det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO). ISPS-kode står for International Ship and Port Facility Security CodeForskriften gjelder for havneanlegg som betjener følgende skip i internasjonal fart:

 • Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerskip,
 • lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje 500 eller mer, og
 • flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri.

Hvorfor Siktek?

24-timers support

Behovstilpassede avtaler

Omfattende lager og reservedeler

Sertifisert personell