Skyvegrinder

Siktek leverer og monterer skyvegrinder i flere design og størrelser. Skyvegrind muliggjør å lukke/åpne  en bredde som 24 meter. Grindene leveres med høy-kvalitets løsninger tilpasset kundens behov. Åpning og lukking har et mangfold av løsninger. Eksempler på dette er induksjonssløyfe i bakken som registrerer kjøretøy og automatisk åpner porten innenfor et gitt tidspunkt.