Pullert og roadblocker

Designriktig områdesikring

Vi leverer faste, manuelle og automatiske pullerter til avgrensing av innkjørsel. Dette kan være fra enkle rimelige pullerter til kollisjonstestede, dokumenterte PAS68 modeller på ekstremt krevende områder. Roadblocker, også kalt bilsperrer, leveres i både standard utgave og  foldbar utgave for grunn montering. Leveres også i PAS 68 krasjtestede utgaver med dokumentasjon.